,

Những cách nhanh chóng để xem lại mật khẩu wifi trên điện thoại Android

Ai cũng có lúc muốn xem lại mật khẩu wifi đã kết nối trong điện thoại. Dưới đây là các bước đơn giản để làm điều này.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Root Explorer.

Mở ứng dụng và cho phép truy cập vào Root (gốc).

Bước 2: Mở phần mềm. Ấn vào DATA.

Bước 3: Tìm vị trí của misc và ấn vào.

Bước 4: Tìm mục wifi và ấn vào.

Bước 5: Lựa chọn mục wpa_supplicant.conf.

Bước 6: Ở đây bạn sẽ thấy mọi mật khẩu wifi từng được lưu.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

loading...