Anh Chàng có khả năng vừa nuốt kiếm vừa tung dao cùng lúc

Trước hết thì đây là điều mà tất cả mọi người không nên thử tại nhà vì rất nguy hiểm
Anh chàng người Ấn Độ này đã xác lập kỷ lục Guinnes thế giới mới cho người có khả năng vừa nuốt kiếm vừa tung hứng dao, với yêu cầu kiếm phải dài ít nhất 38cm, rộng ít nhất 1,2 -2 cm, và dày ít nhất 1mm.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...