Người có khả năng dùng lỗ tai nâng được vật nặng nhất thế giới – Kỷ Lục Guinness Thế Giới

Không những ấn tượng với ngoại hình mà còn ấn tượng với khả năng kỳ lạ, khi anh chàng xăm kín mình này có khả năng đặc biệt là dùng đôi tai nâng được vật nặng nhất thế giới. Cách xác lập kỷ lục dùng 2 khuyên tai móc vào một vật nặng và nâng lên bằng đôi tai của mình.
Kỷ lục Guinness thế giới được xác lập cho hạng mục Người có khả năng nâng được vật nặng nhất thế giới bằng đôi tai, với trọng lượng là 16kg bơi anh chàng người Mỹ mang tên Erik Sprague (A.K.A Lizarman. USA.). Kỷ lục được xác lập vào tháng 6/2016

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...