Top 10 trường đại học tốt nhất trên thế giới

Khi nói đến giáo dục, người ta sẽ nói đến những gì tốt nhất mà học sinh mong muốn. Dưới đây là danh sách 10 trường đại học hàng đầu được phát hành bởi Center for World University Rankings (2015). CWUR sử dụng 8 thông số để đánh giá chất lượng giáo dục, chất lượng giảng viên, việc làm của sinh viên tốt nghiệp, ấn phẩm, ảnh hưởng, trích dẫn, ảnh hưởng sâu rộng và bằng sáng chế. CWUR xếp hạng không chỉ dựa trên học sinh mà còn có các nhà quản lý trường đại học và quan chức chính phủ ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhìn vào danh sách top 10 trường đại học 2015, tám trong số này là các trường đại học của Mỹ. Khi so sánh với bảng xếp hạng năm 2014 ta thấy thay đổi duy nhất là Đại học Cornell đã lọt vào vị trí thứ 10 trong khi Yale lại ra khỏi danh sách này.

  1. Đại học Cornell

10

Quốc gia: Mỹ (Ithaca, New York)

Điểm: 86.79

Xếp hạng năm 2014: 11

  1. Đại học Princeton

9

Quốc gia: Mỹ (Princeton, New Jersey)

Điểm: 89.42

Xếp hạng năm 2014: 9

  1. Đại học Chicago

8

Quốc gia: Mỹ (Chicago, Illinois)

Điểm: 90.70

Xếp hạng năm 2014: 8

  1. Đại học Berkeley, California

7

Quốc gia: Mỹ (Berkeley, California)

Điểm: 92.25

Xếp hạng năm 2014: 7

  1. Đại học Columbia

6

Quốc gia: Mỹ (New York)

Điểm: 96.14

Xếp hạng năm 2014: 6

  1. Đại học Oxford

5

Quốc gia: Anh (Oxford)

Điểm: 96.46

Xếp hạng năm 2014: 5

  1. Đại học Cambridge

4

Quốc gia: Anh (Cambridge)

Điểm: 96.81

Xếp hạng năm 2014: 4

  1. Viện Công nghệ Massachusetts

3

Quốc gia: Mỹ (Cambridge, Massachusetts)

Điểm: 97.54

Xếp hạng năm 2014: 3

  1. Đại học Stanford

2

Quốc gia: Mỹ (Stanford, California)

Điểm: 98.66

Xếp hạng năm 2014: 2

  1. Đại học Harvard

1

Quốc gia: Mỹ (Cambridge, Massachusetts)

Điểm: 100

Xếp hạng năm 2014: 1

Theo wonderslist

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...