Phim Bất Khả Kháng Lực (Thông tin chính thức + Dàn diễn viên)

Tên Phim tiếng Anh: Uncontrolled Love hay Force majeure

Tên tiếng Hoa: 不可抗力

Tên tiếng Việt: Bất Khả Kháng Lực

Ngày chiếu / phát sóng: 28/7/2016

Tác giả: Lan Lin

Dàn diễn viên: Rui Meng, Bowen Wang, Na Li, Yameng He

Nội dung: Khi Shu Nian được 12 tuổi, anh đã được nươi dưỡng bởi Xie Yan từ một trại trẻ mồ côi. Shu lớn hơn Xie 5 tuổi và anh đã làm việc với Xie cho đến khi Xie đi nước ngoài du học. Câu chuyện chính bắt đầu sau khi Xie trở về nhà khi đã 25 tuổi (Shu đã gần 30 tuổi). Xie đã có một chút xu hướng của chứng sợ đồng tính và sau khi trở về nhà, anh nhận thấy rằng Shu là một người đồng tính. Anh biết mình không phải là một người đồng tính nhưng anh không thể kiểm soát bản thân, và bắt đầu yêu Shu …..

Trailer chính thức

1

2

3

4

5

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...