Những vụ tử sát tập thể kinh hoàng nhất trong lịch sử – Top 5 Bối Rối

Trong video của Top 5 Bối Rối lần này sẽ điểm qua những vị tự sát tập thể kinh hoàng nhất trong lịch sử tại các nước trên thế giới với nhiều nguyên nhân khác nhau

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...