Những tên trộm và cướp thất bại qua camera quan sát 2016

Những cảnh trộm hay cướp xảy ra trong video này là thật sự và được quay lại từ camera an ninh tại những nơi đã xảy ra những vụ trộm cướp.
Đứng là ăn trộm đôi khi cũng phải trả giá cho những hành động phi phám của mình

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...