Những người bán hàng hài hước 2016


Xem video này mới thấy khách hàng là vua và những người bán hàng thật sự vui tính mới thu hút được khách, chứ thấy nhiều nơi bán hàng mà cọc cằn làm như cho người khác

loading...
What's Your Reaction?
Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
1
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
1
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Những người bán hàng hài hước 2016

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Đăng Nhập

Tham Gia Cộng Đồng và Chia sẽ Ngay Nào !!!
Don't have an account?
Đăng Ký

Quên Mật Khẩu

Back to
Đăng Nhập

Đăng Ký

Đăng Ký Tham Gia Ngay

Captcha!
Back to
Đăng Nhập

Choose post type

List Poll Quiz