Nhảy cover bài hát “Can’t Stop The Feeling” của Justin Timberlake

Nhóm nhảy cover bài hát “Can’t Stop The Feeling” này bơi Beginner’s Class, nhảy quá đẹp và đầy tài năng luôn, công nhận là nhảy đúng đẹp thật

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...