Nhảy cover bài hát “2 B Loved” của Janet Jackson

Công nhận là nhảy siêu đỉnh luôn nha, nhảy đẹp và đồng bộ ghê luôn bài này cũng hay nữa
Nhảy cover bài hát “2 B Loved” của Janet Jackson

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...