Người Bắt Được Nhiều Mũi Tên Nhất Dưới Nước – Kỷ Lục Guinness Thế Giới

Đây là kỷ lục Guinness thế giới cho người chụp và bắt được nhiều mũi tên nhất ở dưới nước. Kỹ lục được sát lập cho anh chàng người Mỹ tên Ashrita Furman, chụp được 14 mũi tên trong vòng 1 phút
Thật sự thì mình không hiểu sát lập kỹ lục này thì có ý nghĩa gì nữa, chắc tại thích cái gì lạ đời hay sao á

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...