Kỷ Lục Nhét Được Nhiều Người Vào Xe Nhất – Kỷ Lục Guinness Thế Giới

Bạn sẽ thật sự nói “Whoa” khi nhìn thấy kỷ lục này vì bình thường một chiếc xe 4 chỗ mà khoảng 6 người ngồi thì bạn đã muốn nít thở rồi mà đằng này một chiếc 4 chỗ có thể nhét đến 20 người.
Kỷ Lục Guinness thế giới này được xác lập bởi nhóm người Ý có tên là COMETS CHEERLEADERS, với số lượng 20 người trong một chiếc xe thông minh

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...