Khi những thằng ăn trộm và ăn cướp thật sự gặp sự cố trong lúc hành động

Khi những thằng ăn trộm và ăn cướp thật sự gặp sự cố trong lúc hành động sẽ là video tổng hợp lại qua các camera giám sát về những trường hợp mà ăn trộm hay ăn cướp gặp sự cố trong lúc đi trộm cướp.
Hầu hết các cảnh trong video này đều là thật 100% quay được qua camera giám sát

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...