Cận cảnh con cua lột xác thay vỏ mới

Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy một con cua xanh đang lột xác thay vỏ mới cho nó nè, hay thiệt ha

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...