5 Lần Cá Mập tấn công con người

Nghe tới cá mập là thấy đáng sợ rồi nhất là với những người đi biển, Cá mập là thứ mà người ta sợ nhất khi phải nhất đến khi ở dưới biển và đôi khi vô tình hay cố ý thì những cuộc trạm trán giữa con người và cá mập rất là đáng sợ

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...