18 Kiểu du lịch nguy hiểm chết người và đáng sợ nhất thế giới – Khám Phá Thế Giới

Bạn sẽ thật sự không thê nào tin được lại có những kiểu du lịch kỳ lạ nhất thế giới này. Những người tham gia những chuyến du lịch này có thể chết khi gặp phải những sự cố và cũng đã có rất nhiều người chết trong các loại hình du lịch này
Bạn sẽ bắt gặp trong video khám phá thế giới này với các loại hình du lịch như du lịch địa ngục, Du Lịch Tự Tử, Du Lịch Chiến Tranh, Du Lịch Ma túy, Du lịch nhảy xuống miệng núi lửa, Du Lịch ca mập, Du Lịch Khu ổ chuột,….

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 50.000000%

loading...