14 Tác phẩm nghệ thuật đập tan các định kiến về cộng đồng đồng tính (LGBT)

Xét về phương diện quyền pháp lý và dân sự, cộng đồng đồng tính đang trải qua nhiều biến động trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, xã hội vẫn không chỉ dừng ở đó và cuộc chiến đang diễn ra để đạt được một nền tảng bình đẳng. Định kiến tồn tại trong mọi xã hội thường làm phát sinh những sự phân biệt đối xử nghiêm trọng.

Daniel Arzola là một người đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi bình đẳng này. Ông là một nghệ sĩ Venezuela, người tạo ra các thông điệp phá vỡ định kiến về cộng đồng LGBTQ (cộng đồng đồng tính) thông qua hình thức nghệ thuật táo bạo. Loạt tác phẩm mới của ông: “Tôi không phải là một trò đùa”, đã đem ánh sáng để xua tan những kỳ thị tiêu cực gắn liền với cộng đồng đồng tính. Dưới đây là cái nhìn thoáng qua về cuộc cách mạng nghệ thuật của ông.

 1. Vẻ đẹp của sự đa dạng

Chữ trong hình: Tôi không phải là trò đùa (phía trên) – Sự đa dạng thể hiện điều tuyệt vời nhất của tự do (phía dưới)

1

 1. Ý tưởng là “tất cả mọi người đều như nhau”’

Chữ trong hình: Không ai có quyền làm bạn tổn thương chỉ vì sự khác biệt giữa hai người.

2

 1. Đó là một cách sống

Chữ trong hình: Tình dục khác giới không phải là điều bắt buộc.

3

 1. Nói xấu LUÔN LUÔN là nói xấu

Chữ trong hình: Lời lăng mạ không định nghĩa được tính dục của tôi

4

 1. Cảm giác được sống thật tuyệt

Chữ trong hình: Tôi là những gì tôi cảm nhận được, không phải những gì bạn nhìn thấy

5

 1. Đó là biểu hiện của tình yêu

Chữ trong hình: Đừng dấu diếm nó, tình cảm không phải bệnh phô dâm

6

 1. Mọi người đều xứng đáng để sống một cuộc sống có tình yêu

Chữ trong hình: Tình yêu là điều hợp pháp

7

 1. Tội lỗi chỉ là điều hoang đường

Chữ trong hình: Tính dục của tôi không phải là điều tội lỗi, nó là thiên đường của riêng tôi.

8

 1. Tôi hoàn toàn đồng ý

Chữ trong hình: Tôi sẽ không thẩm định bản thân mình, và bạn sẽ không thẩm định bản thân tôi

9

 1. Phân biệt đối xử luôn là do con người tự tạo nên

Chữ trong hình: Nếu Chúa thực sự bận tâm về cách tôi yêu, vậy hãy để chính người nói với tôi điều đó.

11

11. Sự hiểu rõ về bản thân

Chữ trong hình: Giới tính không phải là một công trình và chỉ tôi mới có thể tạo dựng nó

12

 1. Tình dục là một khía cạnh cá nhân

Chữ trong hình: Tính hướng của tôi không phải là xu hướng như sự vô học thức của bạn.

13

 1. Mọi người đều đẹp

Chữ trong hình: Những người bị nhục mạ bởi phụ nữ phải tin rằng làm 1 người phụ nữ thật khó chịu.

14

 1. Đó không phải là một trò đùa!

Chữ trong hình: Nếu sự đa dạng làm bạn thấy phiền, vậy thì bạn đã sinh nhầm hành tinh rồi.

15

Theo wittyfeed

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...