Tài Năng Lắc Xí Ngầu thành hình Tháp Đứng tại Tìm Kiếm Tài Năng Hà Lan 2016

Tài Năng Lắc Xí Ngầu thành hình Tháp Đứng tại Tìm Kiếm Tài Năng Hà Lan 2016 sẽ làm bạn mở mang tầm mắt của mình
Anh chàng có thể lắc và xếp 4 viên xí ngầu nghệ thuật thành hình tháp đứng trong nhiều trường hợp khác nhau và có thể làm đứng trên bàn ty, trên đế ly, trên nắp chai nước

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...