Những tập tục hay phong tục cưới hỏi kỳ lạ nhất trên thế giới

Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường và đời người ai cũng có một sự kiện quan trọng nhất đó chính là ngày đám cưới, đám hỏi.
Chính vì đây là một ngày lễ quan trọng của mỗi người nên có những tập tục cưới hỏi riêng như trấu cau, sính lễ,… Tuy nhiên nhũng tập tục, phong tục mà bạn sẽ thấy trong video trên đây sẽ không hề bình thường mà vô cùng kỳ lạ, kỳ quặc và kỳ quái tại một số nơi trên thế giới, nhưng đây hoàn toàn là những phong tục có thật.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...