Những sự cố và tai nạn hài hước nhất Phần 2 – Tháng 5/2016

Tiếp tục với chuỗi video sự cố và tai nạn hài hước thì phần này sẽ là những sự cố và tai nạn hài hước, bá đạo nhất trong tháng 5/2016, những tai nạn có phần khá nghiêm trọng nhưng tất cả những tai nạn trong video này điều không có người chết.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...