Những nhân viên có bàn tay nhanh nhất thế giới trong lĩnh vực ẩm thực 2016

Trong video này chúng ta chỉ nói đến những người công nhân có đôi bàn tay phục vụ nhanh nhất trên thế giới mà chỉ trong lĩnh vực ẩm thực, có thể là trong nhà hàng hoặc ngoài đường phố

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...