Màn bịt mắt bắn tên nín thở tại Tìm Kiếm Tài Năng Anh 2016

Đây không phải là màn bịt mắt bắn tên thông thường mà nó là bắn tên theo hình thức di chuyền domino nghĩ là bắn vào tấm bia này thì sẽ có một mũi tên khác được kích hoạt tự động bắn sang tấm bia khác và kết thúc là quả táo tên đầu người bắn ban đầu

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...