Kỷ lục Guinness đi lùi trên không 100 mét nhanh nhất thế giới

Anh chàng người Ý tên là Maurizio Zavatta đã xác lập kỷ lục guinness thế giới mới với khả năng đi lùi trên dây cáp treo trên không, đi lùi 100 mét với thời gian nhanh nhất và anh ấy đạt 1 phút 4,57 giây với 100 m

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...