Kiểu tóc của nam giới thay đổi như thế nào trong 100 năm qua

Chúng ta thường thấy kiểu tóc rất quan trọng với người đàn ông hơn nhiều thứ khác bên ngoài để quyết định ngoại hình của người đàn ông
Với nam giới thì không có nhiều sự thay đổi như nữ giới nhưng thật sự trong 100 năm qua các kiểu tóc của nam giới đã thay đổi khá đáng kể với nhiều kiểu tóc khác nhau từ vuốt ngược, 2 mái, 7-3 rồi 6-4 hay mái ngố,… và bây giờ là thời đại tóc uncut

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...