Đoạn quảng cáo GAY bị cấm phát sóng vì quá Sexy

Đoạn quảng cáo GAY bị cấm phát sóng vì quá Sexy
Trong các kiểu quảng cáo thì quảng cáo dành cho Gay đã là rất nhạy cảm rồi, mà còn kết hợp những cảnh hôn Sexy nữa thì càng bị chú ý hơn

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...