Ăn cướp thế này gọi là cướp có kế hoạch và có tổ chức

Không thể ngờ lòng tốt của một người bị đáp lại là cảnh bị cướp sạch sẽ, cướp một cách trắng tay luôn

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...