Cuộc thi ăn Hot Dog tại Pháp 2015

Một trong những cuộc thi khá nổi tiếng tại Pháp và gần như diễn ra hàng năm đó là cuộc thi ăn Hot Dog, trong cuộc thi ăn Hot Dog này thì người chơi sẽ được giao ăn hết một khay Hot Dog và người nào ăn hết nhanh nhất sẽ là người chiến thắng

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...