Chiếc bánh Pizza dài nhất thế giới – Kỷ Lục Guinness thế giới

Chiếc bánh Pizza này được làm tại Naples, nước Ý, với 100 đầu bếp làm liên tục trong 11 giờ, và được làm theo cách thủ công.
Chiếc bánh có chiều dài là hơn 1.853 m

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...