Chết cười với anh chàng diễn sâu trong thang máy

Xem cười muốn đau bụng, nhất là anh chàng thứ 2 sao mà bể bóng quá trời, ổng la muốn điếc tay luôn và cử chỉ thì thôi cười muốn xỉu luôn
Đi thhang máy mà gặp những tình huống thế này thì bạn sẽ phản ứng như thế nào, giống các anh chàng đầu tiên, hay anh chàng trong trường hợp thứ 2

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...