Các mệnh giá và loại tiền hiện tại của Hàn Quốc

Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới thì Hàn Quốc cũng có đồng tiền riêng của họ và đồng tiền của họ cũng đã trải qua nhiều lần thay đổi khác nhau về các loại mệnh giá, chất liệu, kiểu dáng,… một phần là để phù hợp với xu hướng và thời đại, một phần để ngăn chặn nạn làm tiền giả.

Hiện tại đồng tiền Hàn Quốc gọi là Won, tỷ giá thì 1000 Won khoảng 22.000 Việt Nam đồng (VND) và 1000 Won tương đương 1 đô la (USD).

Dưới đây là đồng tiền hiện tại của Hàn Quốc đang lưu hành với các mệnh giá nhu sau:

Tiền xu đồng 10 Won

1 10 won

Tiền xu đồng 50 Won

2 50 won

Tiền xu đồng 100 Won

3 100 won

Tiền xu 500 Won

5 500 won

Tiền giấy 1000 Won (năm 2007)

6 1000 won

Tiền giấy 5000 Won (năm 2006)

7 5000 won

Tiền giấy 10000 Won (năm 2007)

8 10000 won

Tiền giấy 50.000 Won (năm 2009)

9 50000 won

Trên đây là các loại tiền đã được ban hành tại Hàn Quốc và đang được lưu hành

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 20

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 10

Downvotes percentage: 50.000000%

loading...