16 Tư thế (Kiểu) Làm tình tốt nhất cho GAY theo khoa học

Nói về các vị trí làm tình dành cho Gay thì có một quyển sách cực kỳ nổi tiếng mang tên “The Book Of Mormon Missionary Positions”, quyển sách này được viết bởi 2 nhà truyền giáo là lder Kimball và Elder Searcy.

Đây là một trong những quyển sách hiếm hoi đề cập nhiều đến quan hệ đồng tính cũng như các tư thế làm tình dành cho các anh chàng đồng tính nam (Gay)

Pictures34

Theo đó 2 nhà truyền giao này đã mô phỏng lại các vị trí, tư thế hay kiểu làm tình dành cho Gay

Bộ ảnh được thực hiện bởi: Giám đốc nghệ thuật: Sara Phillips. Nhiếp ảnh gia: Neil Dacosta. Sáng tạo: Shelby Menzel. Sửa tranh: Saskia Thompso.

1 gay

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tham khảo: mormonmissionarypositions

What do you think?

3 points
Upvote Downvote

Total votes: 17

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 58.823529%

Downvotes: 7

Downvotes percentage: 41.176471%

loading...