15 Người “Đốt tiền” một cách hoang phí nhất thế giới sau khi trúng xổ số

Người ta có câu tiền mà tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà không phải tự do mình thì sẽ không biết quý trọng nó, cũng chính vì thế là 15 người trong video này là một minh chứng cho cảnh tiêu tiền không tiết và đổ tiền, đốt tiền và những thứ vô bổ nhất, để rồi khi âm hận mà chết, hơn thề nữa là chết trong cảnh trắng tay.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...