10 Vụ hack thông tin trên mạng nổi tiếng nhất thế giới

Hack ở đây bạn tạm hiểu như là một hành động của những người hiểu biết thông tin với mục địch riêng của mình để lấy thông tin của một người hay tổ chức nào đó, và Hack là từ thường được nói và ám chỉ đến những hành động trộm cắp bất hợp pháp thông tin trên mạng để phục vụ mục đích của mình, Hacker thường là những người rất giỏi về công nghệ thông tin.
Những Hacker thì một khi bị bắt là sẽ bị chịu những chế tài pháp luật rất nặng

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...