10 Sự Thật bạn chưa biết về Google

Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị với những sự thật về Google mà có thể bạn chưa biết từ sự thật là họ ra đời từ đâu và hiện đang ở đâu, tại sao google có nhiều màu, ý nghĩa của các màu sắc trên google, công cụ tìm kiếm Google có nhiều sự thật hơn bạn nghĩ nhưng đây là những sự thật thú vị nhất về google

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...