10 Nơi đáng sợ nhất thế giới vì có nhiều người chết vì tự tử nhất

Trên thế giới có 10 địa điểm vô cùng đáng sợ và nỗi da gà mỗi khi có ai đó nhắc đến, vì những nơi này có số lượng người chết vì tử tự nhiều nhất trên thế giới.
10 Địa điểm này nổi tiếng với số vụ tự tử và số người chết vì tự tử nhiều nhất trên thế giới, gần như những người muốn kết thúc đời mình thường đến đây để tự tử.
Theo lời đồn của những người canh giữ khu vực này nói rằng, vì có nhiều người chết nên những nơi này ngày càng trở nên ư ám, thậm chí nếu người thường vào thì có thể bị lạc đường và không thể thoát ra được, với những người canh giữ khu này cho rằng họ thường xuyên phải vào kiểm tra số xác chết để thu dọn định kỳ, họ ra vào thường xuyên mà nhiều khi còn bị lạc

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...