10 Người thông minh nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết

Thông thường trí thông minh của con người được đo lường bằng chỉ số IQ, và những người có chỉ số IQ cang cao thì người đó càng thông minh. Những người có chỉ số IQ từ 140 trở lên thì được gọi là đã thông minh, nhưng những người dưới đây có chỉ số IQ còn cao hơn thế
10. Stephen Hawking – chỉ số IQ 160
9. Albert Einstein – chỉ số IQ 160-190
8. Judit Polgar – chỉ số IQ 170
7. Leonardo da Vinci – chỉ số IQ 180-190
6. Marilyn Vos Savant – chỉ số IQ 190
5. Garry Kasparov – chỉ số IQ 194
4. Kim Ung-Yong – chỉ số IQ 210
3. Christopher Hirata – chỉ số IQ 225
2. Terence Tao – IQ 225-230
1. William James Sidis chỉ số IQ 250 – 300

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...