Tài năng tâng bóng và điều khiển bóng bằng chân ngoài đường phố

Tài năng tâng bóng và điều khiển bóng bằng chân ngoài đường phố sẽ làm bạn thích thú với những kỹ năng vô cùng điêu luyện và nhuần nhiễng.
hai anh chàng có kỹ năng chơi bóng không thu kém gì các cầu thủ, kỹ năng tâng bóng, điều khiển bóng của họ có thể nói như là một nghệ thuật tâng bóng hay tâng bóng nghệ thuật

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...