Phát hiện người có khả năng đi xuyên tường và vượt thời gian qua camera

Một đoạn camera quay hình đã ghi nhận lại được mọt trường hợp một người đàn ông có khả năng đi xuyên qua bức tường hay cánh cửa sát bên cạnh đó thời gian mà camera quay lại được hiện thị trên màn hình video cũng có sự thay đổi mà ở đây là nhảy qua lại năm 2016 và 2019.
Một người vô gia cư ngủ trước cửa hàng cũng có vẻ khá ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhìn thấy người đang ông từ trong cửa hàng bươc ra mà không cần phải mở cửa
Bạn cảm thấy thế nào về chuyện người đàn ông đi xuyên tường này ?

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...