Những chuyện xảy ra khi huấn luyện viên thể hình của bạn là GAY

Dễ sợ thiệt, có ai đi tập thể hình mà gặp phải tình huống thế này chưa. ông huấn luyện viên cứ đi theo dê thế này chắc đổi phòng tập sớm quá

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...