Gay là gì ? Đồng Tính Nam là gì ?

Hiện nay Gay là từ mà nhiều bạn trẻ vẫn thường hay sử dụng để nói về giới tính của một số người. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu hết về ý nghĩa của nó. Trong bài này mình sẽ giải thích rõ hơn theo sự hiểu biết của mình cũng như những thông tin mình tìm hiểu được cho từ ngữ Gay là gì ? Đồng Tính Nam là gì ?.

Gay là từ tiếng anh hiện nay được sử dụng để chỉ giới tính của các anh chàng có xu hướng tình dục đồng giới (nam – nam) và bị hấp dẫn bới những người cùng giới với nhau. Nếu 2 chàng trai yêu nhau và quan hệ với nhau thì người ta sẽ gọi họ là Gay.

Trước đây từ Gay được sử dụng như một cách để chế giễu và cười nhạo giới tính của một bộ phận quan hệ đồng giới, tuy nhiên ngày nay xã hội đã tiến bộ hơn nên từ Gay được hiểu như là nói về giới tính của các anh chàng yêu người cùng giới (nam – nam)

Ở Việt Nam ngoài miền bắc người ta hay gọi Gay (đồng tính nam) là đồng cô ( nữa nam nữa nữ), miền trung thường hay gọi là lai cái (nam lai nữ), ở miền nam thường gọi những người đồng tính nam là Bê đê (bắt nguồn từ tiếng pháp pédéraste). Thường thì những từ này được sữ dụng như là cách cười nhạo và miệt thị những người đồng giới hay đồng tính nam mà thường được gọi là Gay.

Đồng tính nam cũng có nghĩa là Gay và được sử dụng trong văn viết trong sách vỡ nhiều hơn là khi nói, Gay là được nói nhiều hơn là viết.

Tuy nhiên có một điều rõ ràng là khi một ai đó gọi một anh chàng là Gay thì nghe có vẻ lịch sự hơn là gọi họ là bê đê. Vì Gay bây giờ chủ yếu để chỉ những người LGBT và quan hệ đồng tính nam – nam hơn là miệt thị và cười nhạo

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 48

Upvotes: 24

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 24

Downvotes percentage: 50.000000%

loading...