Cuộc Thi Ăn Ớt Tại Manchester năm 2015

Bình thường khi ăn đồ ăn mà cắt phải ớt thôi thì cũng la làng rồi, nhưng tại Manchester người ta có hẳn một cuộc thi ăn ớt xem ai có thể ăn được nhiều nhất
Ớt mà họ ăn trong cuộc thi ăn ớt này là nhiều loại ớt khác nhau là ăn luân phiên từng loại ớt khác nhau của người nơi và nhiều nước

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...