Con chim thông minh nhất thế giới

Đây có thể nói là chú chim siêu thông minh và thông minh nhất thế giới mà mình từng thấy khi mà có thể tự câu cá bằng chiếc mỏ của mình, hơn thế nữa nó còn biết rút kinh nghiệm từ thất bại trong lần đầu khi thả mồi mà biết cách nhử mồi cho lần sau
Làm như con chim này có sự tư duy và não bộ của nó, nên nó mới thông minh đến như thế biết dùng mồi là bánh để câu cá

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...