Cách mà người nước ngoài làm thịt con cá sấu

Đây là cách mà người nước ngoài mà thịt những con cá sấu mà chúng ta thường nghĩ rằng chúng ăn thịt người. Da cá sấu rất dày nên dao cần phải sắc hay bén và người làm cá phải có sức mới có thể lóc phần da cá sấu ra.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...