Cách để in tập tin (hình ảnh) từ điện thoại Android của bạn

Khi bạn muốn in tập tin từ điện thoại Android của bạn, hãy sử dụng các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba có sẵn trên Android Market. Chọn một ứng dụng cho phép bạn in các loại tập tin, tài liệu, hình ảnh, email, và các trang web từ điện thoại Android. Hãy nhớ, bạn có thể cần phải đăng ký một tài khoản với một số nhà cung cấp cung cấp dịch vụ in ấn di động. Và cũng tốn một khoản phí nhỏ cho việc sử dụng các dịch vụ in ấn của mình.

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng máy in của bạn được thiết lập để in tài liệu từ máy tính của bạn. Nhấp vào nút “Start” trên máy tính của bạn. Chọn “Devices and Printers” từ danh sách menu. Tìm tên của máy in mà bạn đã kết nối với máy tính trong mục “Printers and Faxes.”

Bước 2: Chọn một ứng dụng in di động không tính phí. Breezyprint, PrintrBot và PrinterShare là những ứng dụng phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng với điện thoại Android của mình. Trước khi bạn cài đặt các ứng dụng in ấn di động trên điện thoại, hãy vào trang web của nhà cung cấp. Tải về và cài đặt các phiên bản máy tính để bàn trên máy tính của bạn.

Bước 3: Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên máy tính. Hãy tìm biểu tượng dịch vụ in ấn di động trên máy tính của bạn. Double-click (Nhấp đúp chuột) vào nó để khởi động ứng dụng. Phiên bản máy tính của ứng dụng sẽ tự động kết nối máy tính của bạn đến máy chủ của nhà cung cấp.

Bước 4: Đăng ký một tài khoản. Tạo một tên người dùng và mật khẩu. Nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được yêu cầu trong các hộp thoại thích hợp. Nhấn vào nút “Tạo tài khoản” khi bạn hoàn thành.

Bước 5: Chờ ứng dụng trên máy tính của bạn cài đặt máy in xong. Thêm tên của máy in mà bạn muốn sử dụng để in tài liệu từ điện thoại Android. Nhấn nút “Lưu thay đổi”.

Bước 6: Tải về và cài đặt các ứng dụng in ấn di động mà bạn muốn sử dụng trên điện thoại Android của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt được hiển thị trên màn hình điện thoại. Nhấp vào nút “Menu” và tìm kiếm biểu tượng ứng dụng in di động. Mở nó lên và đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn.

Bước 7: Nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng để tạo tài khoản với các dịch vụ in ấn di động. Thêm tên của máy in mà bạn muốn sử dụng để in từ điện thoại Android của bạn.

Bước 8: Chọn một tùy chọn in, chẳng hạn như “Hình”, “Liên hệ”, hoặc “các trang web”. Ví dụ, chọn một hình ảnh từ thư viện ảnh trên điện thoại của bạn. Điều chỉnh lề trang và kích thước hình ảnh. Nhấp vào nút “Print” (in) khi bạn hoàn thành.

Theo Firehow.com

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...