Anh chàng có tài năng cột chỉ bằng lưỡi (thắt nút sợi dây)

Thật sự có thể được gọi là tài năng khi mà anh ấy có thể điều khiển chiếc lưỡi của mình để có thể thắt gút hay thắt nút sợi dây mà anh ấy đã bỏ vào miệng.
bạn có thể làm được như anh ta không ?

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...