11 Kiểu búi tóc đơn giản mà bạn có thể thực hiện trong 5 phút

Dưới đây là một kịch bản mà nhiều người phụ nữ có thể mắc phải: Bạn quyết định thử kiểu tóc búi, và kết thúc đầy thất vọng. Không nghi ngờ rằng việc tạo kiểu tóc búi có thể là một thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tập hợp một bộ sưu tập những kiểu búi tóc đơn giản cho bạn.

04-tfs-easy-updos

09-tfs-easy-updos

02-tfs-easy-updos

07-tfs-easy-updos

03-tfs-easy-updos

05-tfs-easy-updos

06-tfs-easy-updos

10-tfs-easy-updos

08-tfs-easy-updos

11-tfs-easy-updos

messybun_thesmallthingsblog-hi-res-1

Theo Thefashionspot.com

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...