Tổng hợp những sự cố và tai nạn hài hước tuần 3 tháng 1/2016

Tổng hợp những sự cố và tai nạn hài hước tuần 3 tháng 1/2016
Nhiều cảnh té mà thấy thốn ghê, từ té vì chơi ngu, nghịch ngu, cho đến những tai nạn như chạy xe, leo núi, trượt ván,…

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...