Tai nạn thôi mà, có cần hài như vậy không ?

Ai mà có ý tưởng và ý định chụp hình cưới ở biển thì nên xem nhé, những tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào đó
cái này tai nạn mà thấy mắc cười quá

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...