Phải gọi là sự phụ “móc túi” nhanh nhất thế giới

Phải gọi là sự phụ “móc túi” nhanh nhất thế giới
dùng cách đánh lạc hướng để mất tập trung thôi

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...