Ở nước ngoài họ troll nhau sốc kinh khủng khiếp luôn

Troll nhau kiểu này rất là nguy hiểm, có thể xảy ra án mạng chứ không chơi, nếu trong tay người bị troll đang cầm một hung khí gì đó thì họ có thể tự vệ là đâm vào những người đang chơi khâm họ
Tốt nhất bạn chỉ xem cho biết thôi, đừng bao giờ bắt chước làm theo những thứ này, rất không tốt đâu

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

loading...